Kariera

.

 

 

Niemiecki koncern NATURANA
lider w sprzedaży bielizny damskiej i strojów  kąpielowych o 100 letniej tradycji poszukuje:

Przedstawiciela Handlowego

Teren działania przedstawiciela - Polska północna :  województwo pomorskie , zachodniopomorskie, część kujawsko-pomorskiego)

Wymagania:                              

  • znajomość rynku bielizny
  • konieczne doświadczenie na podobnym stanowisku
  • samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie, odpowiedzialność
  • silna motywacja do osiągania założonych celów
  • komunikatywność i umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem    

Oferujemy:

  • umowę o pracę ( wynagrodzenie  podstawowe plus  prowizja)
  • pracę w dużej stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • bazę aktywnych klientów , pakiet  szkoleń, wsparcie  ze  strony  naszego  biura  
  • bardzo dobre produkty w dużym asortymencie po konkurencyjnych cenach 
  • firma zapewnia także samochód i telefon służbowy

Oferty (CV+ zdjęcie ) prosimy przesyłać w terminie 30 dni, używając przycisku aplikowania.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Naturana Polska  sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku . Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przeze mnie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Naturana Polska   sp. z o.o. z siedzibą weWłocławku, przy  ul. Królewieckiej 4/6  Wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod   Nr KRS 0000012098; NIP 888-000-41-40”, która będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji wyłącznie dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji, których zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, Naturana Polska  Sp z. o.o  będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: biuro@naturana..pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji.

 

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych w aplikacji danych osobowych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: kancelarialwisniewski@wp.pl

 

Nasze marki