Polityka Prywatności

                                      Komunikat

                             Naturana Polska Sp. z o.o. z/s we Włocławku

 

Szanowni Klienci

 
w związku ze zmianą od 25 maja 2018r. stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych, które będą chronione na podstawie przepisów unijnych – rozporządzenia PE i RR  nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE nasza spółka pragnie Państwa poinformować co do podstawowych zasad prywatności naszego Sklepu Internetowego.

 Przede wszystkim informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Naturana Polska Spółka z o.o. z/s we Włocławku  87-800 Włocławek ul. Królewiecka 4/6  zwana dalej w niniejszym komunikacie  Naturana Polska.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych Lechem Wiśniewskim można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kancelariawisniewski@wp.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę Naturana Polska
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Naturana Polska.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę Naturana Polska  działaniami realizowanymi w imieniu spółki,
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym spółka Naturana Polska zleciła np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę Naturana Polska do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Naturana Polska  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Naturana  Polska  Sp.z o.o  i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na:

sklep@naturana.pl

 w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe"  lub  na skrzynkę : sklep@naturana.pl

 

Nasze marki