Zapraszamy do sklepu NATURANA POLSKA
]
Polityka prywatności

Szanowni Klienci.

Zgodnie ze zmianą z dnia 25 maja 2018r. stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych, które będą chronione na podstawie przepisów unijnych – rozporządzenia PE  i RR  nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest osobowych jest Naturana Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku: 87-800 Włocławek ul. Królewiecka 4/6  zwana dalej w niniejszym komunikacie  Naturana Polska. Z Inspektorem ochrony danych osobowych Lechem Wiśniewskim można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kancelariawisniewski@wp.pl


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
– prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
– sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Naturana Polska Sp. z o.o.
– prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Naturana Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
– dochodzenie roszczeń;
– archiwizacji danych;
– udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
– prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
– wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
– udzielona zgoda;
– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 
DANE OSOBOWE


Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu w którym:
– przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; 
   na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z  umową
   sprzedaży zawartą przez Sklep;
– zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych, 
   w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 Kupującemu przysługuje prawo żądania:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
   szczególną sytuacją Kupującego
– wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Naturana Polska  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Naturana  Polska  Sp.z o.o  i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na: sklep@naturana.plw temacie wiadomości należy wpisać "Wycofanie zgód". Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe"  lub  na skrzynkę pocztową: sklep@naturana.pl

CIASTECZKA

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
NATURANA POLSKA Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl